วีดีโอแนะนำมูลนิธิฯ

ข่าวสาร

ประกาศโรงงานยาสูบ เรื่อง รายชื่อ (คนพิการ) ผู้มีสิทธิสอบ

พฤษภาคม 24th, 2017

ประกาศโรงงานยาสูบ เรื่อง รายชื่อ (คนพิการ) ผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ โดยจะมีการจัดสอบ (ข้อเขียน) ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุม...

อ่านต่อ...

เอสแอนด์พีบริกจากคุกกี้เดลิโอ้ให้มูลนิธิ ฯ

พฤษภาคม 5th, 2017

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายจตุพล สร้อยสน นักจัดการทั่วไป ได้เดินทางไปยังบริษัท นอร์ธสตาร์โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปรฐม เพื่อเป็นตัวแทนของมูลนิธิพระมหาไ...

อ่านต่อ...

สถาปฏิรูปแห่งชาติ ( สปส ) ไฟเขียวผู้พิการสามารถใช้สิทธิโรงพยาบาลเดิมได้

พฤษภาคม 4th, 2017

  สถาปฏิรูปแห่งชาติ ( สปส ) ไฟเขียวผู้พิการสามารถใช้สิทธิโรงพยาบาลเดิมได้ โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ตามคำเรียกร้องของคนพิการ ตลอดสองเดือนเต็ม ที่ผ่านมา โดยส่งรายชื่อ มายังสายด่ว...

อ่านต่อ...

รายการ 1479 วาไรตี้

ดุเพิ่มเติม

 

รายการ เคียงบ่าเคียงไหล่