วีดีโอแนะนำมูลนิธิฯ

ข่าวสาร

ผู้บริหารศูนย์ฝึกพัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เยี่ยมชมมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

พฤศจิกายน 14th, 2017

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก(The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability : APCD) นำโดยคุณพิรุณ  ลาย...

อ่านต่อ...

Mr. Gerald L Davis President, Workability International ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พฤศจิกายน 14th, 2017

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น. บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมด้วย อ.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ และคณะผู้บ...

อ่านต่อ...

เรียกร้องสิทธิป้องกันการพิการแต่กำเนิด

พฤศจิกายน 6th, 2017

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 903 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิ...

อ่านต่อ...

รายการ 1479 วาไรตี้

ดุเพิ่มเติม

 

รายการ เคียงบ่าเคียงไหล่