ต้อนรับอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

By:
Posted: 16 สิงหาคม, 2021
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Comments: 0


มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล, C.Ss.R. ประธานมูลนิธิฯ นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการฯ ดร.เกศสุดา อินทร์สาหร่าย เลขานุการผู้จัดการฯได้รับเกียรติต้อนรับ อ.ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว และคณะ จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการมอบหมายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้มาดูสถานที่และเตรียมความพร้อมการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุกให้กับมูลนิธิฯ


แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment

ข่าวล่าสุด