สายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ ปรึกษาฟรี! ตลอด24ชม. “ได้งาน เข้าถึงสิทธิ์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

By:
Posted: 28 มิถุนายน, 2021
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Comments: 0

“1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ “  เป็นสายด่วนที่ช่วยเหลือคนพิการทุกประเภท
ปลุกพลังคนพิการ “ได้งาน เข้าถึงสิทธิ์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกเรื่อง ที่คนพิการตกอยู่ในภาวะลำบากหรือมีปัญหา ประสานจัดหางาน ข้อมูลและข่าวสารช่วยเหลือการศึกษา ฝึกอาชีพ รับร้องเรียนร้องทุกข์ และให้คำแนะนำ สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงแนะนำ ที่ท่องเที่ยวและเดินทาง เผยอยากรู้สิทธิสวัสดิการ การเรียนฟรี อยากมีงานทำ มีรายได้ ฯลฯ โทรเลย! 1479 สายด่วน คนพิการประชารัฐ พร้อมทั้งโครงการ “เรามีเรา” โทรสายด่วน1300 ที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางช่วงวิกฤติสภาวะเสี่ยงโควิด-19 ประสานตรวจเชื้อ – หาโรงพยาบาล แจ้งปัญหา – ความช่วยเหลืออีกด้วย

อาจารย์สัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการ ศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการ 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ เปิดเผยว่า เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์ให้เท่าเทียมกับคนปกติ ดังนั้นจึงได้เปิด สายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ  ขึ้น เพื่อปรึกษาปัญหาและพร้อมพัฒนาชีวิตของคนพิการฟรี!  คนพิการสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งปัญหาและขอความช่วยเหลือ ทางทีมงานก็จะประสานงานต่างๆให้ และปัญหาอีกอย่างหนึ่งของคนพิการที่พบคือคนพิการไม่อยากออกจากบ้าน เพราะกลัวถูกเอารัดเอาเปรียบหากอยากได้ชีวิตที่ดีกว่านี้ เชื่อว่าเมื่อมีสายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ คนพิการเหล่านี้จะมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น และจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ การบริการ 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ มีสิทธิประโยชน์มากมาย ทั้งการรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ – อยากรู้สิทธิสวัสดิการ การเรียนฟรี อยากมีงานทำ อยากร้องทุกข์ รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน การโดนเอารัดเอาเปรียบ แนะนำที่ท่องเที่ยวและการเดินทางและบริการอื่นๆ สู่การดำรงชีวิตอิสระ รวมถึงการเปิดศูนย์ฟื้นฟูอาชีพและศูนย์พัฒนาอาชีพสำหรับคนพิการทั่วประเทศ ที่จะได้ช่วยฝึกอาชีพและเตรียมความพร้อมให้คนพิการก่อนที่จะประกอบอาชีพหรือเข้าทำงานในสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ หรือทำงานในชุมชนเพื่อปฏิบัติภารกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน รวมถึงนโยบายการรับคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตามกฎหมาย จึงให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จำเป็นสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ เพื่อสนับสนุนให้คนพิการมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้นด้วยเช่นกัน ดูรายละเอียดได้ที่ www.1479hotline.org 

ล่าสุดสายด่วนคนพิการ 1479 ยังเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของทีม “เรามีเรา” ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทีมสหวิชาชีพต่างๆ ในการช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื้อ COVID-19 เกี่ยวกับการหาเตียงและดำเนินการด้านสิทธิการรักษาพยาบาลต่างๆ ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดอีกด้วย”  ผู้จัดการศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการ กล่าวในตอนท้าย

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment