ข่าวสาร

ขนส่งเพื่อทุกคน

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการ "ศึกษาเผยแพร่และผลักดันนโยบายสาธารณะด้านการขนส่งมวลชนเ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ไม่มีหมวดหมู่

นายภูยิน คำนวน เดินทางถึงมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

เดินทางมาแล้ว 82 วัน 53 จังหวัด รวมระยะทางกว่า 6,000 กม. ในวันที่ 12 ธันวาคม เดินทางถึง โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ภูยินและคู่ชีวิตจะเดินทางต่ออีก ใ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ไม่มีหมวดหมู่