ข่าวสาร

สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เจ้าหน้าที่บุคลากรทุกฝ่ายร่วมพิธีสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรี ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 62

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว นายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษามูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นายเอกรินทร์ สวัสดิ์แวง ...
อ่านเพิ่มเติม

อบต.นาเคียนศึกษาดูงานมูลนิธิฯ

เมื่อวันที่​ 4 เมษายน​ 2562​ ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพิ่อการพัฒนาคนพิการ​ คณะผู้บริหารมูลนิธิฯ​ ต้อนรับนายจรรยา ตัดสายชล​ นายกอบต.นาเคียน จ.นครศรีธรรมราช ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการ ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัด โดยมี นางสาวพรรณี​ สั ...
อ่านเพิ่มเติม

รู้แล้วบอกต่อ…บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง สามารถติดต่อขอรับบริการเพื่อขอใช้สิทธิ์ ยกเว้นงดจ่ายไฟ

บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง สามารถติดต่อขอรับบริการเพื่อขอใช้สิทธิ์ #ยกเว้นงดจ่ายไฟ ได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ทั่วประเทศ นะครับ อีกทั้ง ...
อ่านเพิ่มเติม

เข้าเยี่ยมชมดูงาน HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา นำโดย ภราดาวิทยา รุ่งโรจน์เกษตร และ ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสด ...
อ่านเพิ่มเติม

63 Businesses to Start for Under $10,000

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ Business

Business Plans: A Step-by-Step Guide

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ Colsulting

The 15 Most Profitable Small-Business Industries

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ Colsulting

ศูนย์พัฒนาแม่หญิงพิการ LAO DISABLED WOMAN DEVELOPMENT CENTER (LDWDC) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าศึกษาดูงานภายในมูลนิธิฯ

ศูนย์พัฒนาแม่หญิงพิการ LAO DISABLED WOMAN DEVELOPMENT CENTER (LDWDC) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าศึกษาดูงานภายในมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงห ...
อ่านเพิ่มเติม