ข่าวสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น“การพัฒนาระบบบริการ กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยในยุค ๔.๐”

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้กำหนดแผนพัฒนายุทธศาสตร์มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ มี ปรัชญา (Philosophy) คุณธรรมนำฟ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ไม่มีหมวดหมู่

พนง.ในเครือโรงแรมชาเทรียมฯจำลองเป็นคนพิการ

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ.มูลนิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการนางสายใจ ชาภิรมย์ หัวหน้าสำนักงานให้การต้อนรับคณะดูงานจากโรงแรมชาเทรียมและ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ไม่มีหมวดหมู่

ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจังหวัดชลบุรี

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพได้ทำการเปิดประชุมเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆในจังหวัดชลบุร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ไม่มีหมวดหมู่

คืบหน้าคดีผู้พิการเรียกค่าเสียหายจาก กทม.

คืบหน้าคดีผู้พิการเรียกค่าเสียหายจาก กทม. เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.วันที่ ๒๑ มีนาคม ที่ศาลแพ่งรัชดาฯ กลุ่มภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ได้ ได้เดินท ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ไม่มีหมวดหมู่

นศ.ปริญญาโท จำลองเป็นคนพิการ

เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น.วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ.มูลนิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการนางสายใจ ชาภิรมย์ หัวหน้าสำนักงานและเลขาผู้จัดการให้การต้อนรับคณะนักศึกษาป ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ไม่มีหมวดหมู่

St. Patrick’s Day Parade ๒๐๑๗

วันที่ ๑๗ มีนาคม ของทุก ๆ ปีถือเป็นวันที่ ชาวไอริชทั่วโลกเฉลิมฉลองวันชาติด้วยการเดินพาเหรดไปตามท้องถนน และที่พัทยาก็เช่นกัน โดยเมืองพัทยาร่วมกับมูลนิธ ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดการฝึกงานหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง

พิธีเปิดการฝึกงานหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่มิสซังอุบลราชธานี คนพิการจำนวน ๓๔ คน ได้รับการสนับจากการไฟฟ้านครหลวง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ไม่มีหมวดหมู่

มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดดูงาน

เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น.วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการนายทรงศักดิ์ วีฮุง หัวหน้าศูนย์จัดหางานมูลนิธิ ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาด ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ไม่มีหมวดหมู่

บริษัทเนสเล่บริจากของ

บริษัทเนสเล่บริจากของ เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น.วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของพนักงานบริษัทเนสเล่ประเทศไทย นำขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ไม่มีหมวดหมู่

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น.วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของพนักงานบริษัทอินซัมเนี่ยรวมตัวกันนำก๋วยเตี๋ยว,ขนมขบ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ไม่มีหมวดหมู่