Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

คนพิการฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กทม กรณีไม่สามารถใช้บริการรถไฟฟ้า บีทีเอส ได้

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( ลาดพร้าว ) ได้มีการรวมตัวกันของกลุ่มภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนคนพิการทุกประเภทเพื่อเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายจาก กทม
Read more

บุญร้อยวัน มหาไถ่รวมใจ ถวายในหลวง ร.๙

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ ในศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา ภายในมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้มีพิธีถวายบูชามหามิสซาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ รัชกาลที่ ๙ โดยบาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี
Read more

ขนส่งเพื่อทุกคน

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการ "ศึกษาเผยแพร่และผลักดันนโยบายสาธารณะด้านการขนส่งมวลชนเพื่อทุกคน
Read more