คณะเจ้าหน้าที่และคนพิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เข้าเยี่ยมชม

Shared To Social

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. คณะเจ้าหน้าที่และคนพิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี ประมาณจำนวน 40 กว่าท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
เพื่อให้คนพิการได้ทราบและเข้าใจสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในด้านต่างๆ โดยเข้าชมงานที่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา (ศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า) , ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษฯ , ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ และสายด่วนประชารัฐเพื่อคนพิการ เป็นต้น

No Comments Yet.