โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัด

Shared To Social

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 60 ที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ : เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาระดับอำเภอตามโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดเสริมสร้างสังคมสุขภาวะจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2560 ณ ศุนย์ประชุมมหาไถ่ SoENT@Ray เมืองพัทยา โดยมีตัวเเทนของแต่ละอำเภอ 11 อำเภอ 116 คนเข้าร่วม
โดยมี นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ และนางสาวสิริกร เค้าภู่ไทย ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒานานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แนะนำให้รู้จักสำนักงานคณะกรรมการสูขภาพแห่งชาติและภารกิจ

No Comments Yet.