มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์

Shared To Social

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา๐๘.๐๐ น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  จำนวน ๒๕๐ คน นำโดย บาทหลวง ดร. พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิ ได้พร้อมใจกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตรและเดินทางไปร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์พร้อมกับข้าราชการและประชาชนทั่วไปที่ไปร่วมงานถวายความอาลัย  ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

No Comments Yet.