ข่าวสาร ไม่มีหมวดหมู่

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เข้าร่วมปฐมนิเทศการแข่งขัน “Accesible Lerning Hackathon”

10 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เข้าร่วมปฐมนิเทศการแข่งขัน "Accesible Lerning Hackathon" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ Unesco Thailand
งานนี้เราเป็นหน่วยงานคนพิการเพียงแห่งเดียวที่เข้าร่วมการแข่งขันครับ ส่งกำลังใจช่วยนักเรียนทุกคนครับ

Leave A Comment