โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการ ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัด โดยมี นางสาวพรรณี​ สัสดีแพง​ ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์​ เขต​ 4 ผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

Leave A Comment