ร่วมพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 62

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว นายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษามูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นายเอกรินทร์ สวัสดิ์แวงควง ผู้จัดการสำนักงานพัฒนาองค์กรมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ร่วมงานมอบกระเช้าพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยมี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้

Leave A Comment