รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๔๙ น.
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้รับเกียรติต้อนรับ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานและหน่วยงานในสังกัดของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ รวมทั้งให้กำลังใจการทำงาน และได้เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ ๑๔๗๙ สายด่วนคนพิการประชารัฐ

Leave A Comment