วันอังคารที่ 25 ก.พ. 63 Professor Jun Nakagawa จากมหาวิทยาลัยโตเกียว เคอิไซ เข้าศึกษาดูงานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

วันอังคารที่ 25 ก.พ. 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น . สำนักงานพัฒนาองค์กร (DM) ต้อนรับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 จ.ระยอง นำโดยคุณเอกนรินทร์ และอาจารย์ชนัสตาให้การต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งทางศูนย์ฟื้นฟูฯ ได้พาโปรเฟสเซอร์ จุน นากะกาวะ จากมหาวิทยาลัยโตเกียว เคอิไซ ร่วมพูดคุยในประเด็นการจ้างงานและการฝึกอาชีพของคนพิการ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมบรรยากาศโดยรอบของมูลนิธิฯ ก่อนจะเดินทางกลับ

Leave A Comment