มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

The Redemptorist Foundation For People with Disabilities

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นองค์กรที่ทำงานกับคนพิการ ทุกประเภทในทุกมิติ  ซึ่งหากองค์กรหรือหน่วยงานใด มีความต้องการจะทำกิจกรรม  CSR ที่ก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคม อย่างแท้จริง เราสามารถที่จะนำเสนอกิจกรรม CSR ที่หลากหลาย ได้ประโยชน์ ได้ความรู้ ทั้งคนพิการและผู้ร่วมกิจกรรม ไม่ใช่แค่การทำตามค่านิยมของสังคมหรือตามกฎหมาย แต่เป็นการได้ตอบแทนสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม อย่างยั่งยืน กิจกรรม เช่น การทำกิจกรรมจิตอาสา การเลี้ยงอาหารนักเรียนอาชีวะ โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนเด็กพิเศษ (เราดูแลคนพิการกว่า 850 คน) ด้วยงบประมาณที่คุณสามารถกำหนดได้ ไม่ใช่แค่พัทยา หรือหนองคาย แต่เรามีเครือข่ายคนพิการทั่วประเทศ ที่พร้อมจะร่วมทำสังคมให้น่าอยู่พร้อมกัน
เรามีบริการให้ท่านได้เลือกใช้บริการดังนี้
เลี้ยงอาหารนักเรียน โดยมีหน่วยงานให้เลือกดังนี้
๑. โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา มีนักเรียนและครูเจ้าหน้าที่คนพิการ ๒๕๐ คน ค่าใช้จ่าย ๑๒,๐๐๐ บาท/มื้อ หรือตามแต่จิตศรัทธา สามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า ถ้าต้องการนำพนักงานมาทำ CSR สามารถทำจดหมายบอกรายละเอียดในการทำ ถ้าจะเป็นการดีต่อนักเรียนควรทำในวันเสาร์เพราะจะไม่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน
๒.วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย มีนักเรียนและครูเจ้าหน้าที่คนพิการจำนวน ๘๐ คน
๓.โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ปัจจุบันมีเด็กในการดูแลจำนวน 100 คน กรณีมีแขกต้องการจะเลี้ยงอาหารเด็กๆ ขั้นต่ำมื้อละ 6,000 บาท มีอาหาร 1 อย่าง พร้อมผลไม้ สามารถออกใบเสร็จลดภาษีได้ 1 เท่า
๔. ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในการดูแลจำนวน ๑๕๐ คน ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงอาหาร ๖๐๐๐ บาทต่อมื้อ สามารถทำ CSR ได้ตามต้องการแต่ขอความกรุณาแจ้งกิจกรรมมาล่วงหน้า
 
ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ
ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง