มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

The Redemptorist Foundation For People with Disabilities

เราเป็นศูนย์รวมงานบริการที่มีคุณภาพโดยคนพิการแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น  Call Center  ระยะยาวหรือเฉพาะกิจการ  การทำแบบสอบถาม งานวิจัย Co-Working Space จนถึงบรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบ

 

 

 

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ
ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง