ตัวจริงเรื่องงานบริการ โดยคนพิการ

เราเป็นศูนย์รวมงานบริการที่มีคุณภาพโดยคนพิการแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น  Call Center  ระยะยาวหรือเฉพาะกิจการ  การทำแบบสอบถาม งานวิจัย Co-Working Space จนถึงบรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบ