ตัวจริงเรื่องงานบริการ โดยคนพิการ

 เราเป็นศูนย์รวมงานบริการที่มีคุณภาพโดยคนพิการแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น  Call Center  ระยะยาวหรือเฉพาะกิจการ  การทำแบบสอบถาม งานวิจัย Co-Working Space จนถึงบรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบ

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ

เปิดให้บริการ ๐๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. จันทร์ - เสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์