สนับสนุน

โครงการซ่อมและปรับปรุงรถบัสวิทยาลัยยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

เพื่อให้วิทยาลัยมีพาหนะที่อำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการใช้งาน ในการรับส่งนักเรียน บุคลากร
เพื่อร่วมงานและกิจกรรมส่งเสริมวิชาการและทักษะการดำเนินชีวิต

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมตามลิ้งที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับ

โครงการซ่อมรถบัสวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหา