สนับสนุน

"...แบ่งปัน..."

แบ่งปัน” คำที่ฟังแล้วรู้สึกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้สึกอิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ แต่เมื่อไรหรือการกระทำแบบไหนถึงจะเรียกว่าการแบ่งปัน และการแบ่งปันจะเริ่มต้นเมื่อไรควรเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเองจากจิตสำนึก.... "...การแบ่งปัน..." คือ "การให้" ... คือการแบ่งปันสิ่งที่เรามี หรือสิ่งที่เราสามารถให้แก่ผู้อื่นได้ และเป็นประโยชน์กับคนที่ได้รับ "การให้" นั้น หากได้มอบให้ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและบริสุทธิ์ใจจะทำให้ผู้ที่มอบนั้นได้รับความสุขที่เป็นความทรงจำยาวนาน มิใช่ความสุขเพียงชั่วครู่

สิ่งสำคัญที่สุดของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์คือการอยู่อย่างเห็นอกเห็นใจและเข้าใจกันยังมีคนพิการอีกจำนวนมากที่มีปัญหาในเรื่องความด้อยโอกาสในสังคม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความไม่เป็นธรรม ความไม่เสมอภาค การเลือกปฏิบัติ ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้กลายเป็นวิกฤตเงียบของสังคมไทยในปัจจุบัน ร่วมแบ่งปันน้ำใจด้วยการบริจาคสิ่งของต่างหรือเงินสบทบทุนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิฯ

เลขที่บัญชี 227 6 02845 9

สาขาพัทยากลาง

เลขที่บัญชี 342 3 04066 0

สาขาบางละมุง