ข่าวประชาสัมพันธ์

Shared To Social

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงศึกษาธิการ

เมษายน 12th, 2017

Shared To Social“สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ” กระทรวงศึกษาธิการ กทม. เชิญชวนผู้ปกครองที่มีบุตร-หลานที่เป็นเด็กที่มีความพิการและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนสำหรับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนสำหรับเด็กบกพร่องทางการมองเห็น โรงเรียนสำหรับเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือทางการเคลื่อนไหว...

อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ ร่วมกับโรงงานยาสูบ

เมษายน 3rd, 2017

Shared To Socialมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ ร่วมกับโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าไปทำงานในโรงงานยาสูบ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน ๙ อัตรา กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคนพิการ ๑๔๗๙...

อ่านเพิ่มเติม