ข่าวสาร

ประกาศโรงงานยาสูบ เรื่อง รายชื่อ (คนพิการ) ผู้มีสิทธิสอบ

พฤษภาคม 24th, 2017

ประกาศโรงงานยาสูบ เรื่อง รายชื่อ (คนพิการ) ผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ โดยจะมีการจัดสอบ (ข้อเขียน) ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา จังหวัดชลบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2572 4042 ต่อ 438401-2 หรือ 09 7147 6692 และ 08 9936 7598 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโรงงานยาสูบ...

อ่านต่อ......

เอสแอนด์พีบริกจากคุกกี้เดลิโอ้ให้มูลนิธิ ฯ

พฤษภาคม 5th, 2017

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายจตุพล สร้อยสน นักจัดการทั่วไป ได้เดินทางไปยังบริษัท นอร์ธสตาร์โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปรฐม เพื่อเป็นตัวแทนของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการในการรับสิ่งของบริจาก ต่อมาเมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น.ของวันเดียวกัน นายจตุพล สร้อยสน ได้ทำการกระจายสินค้าที่ได้รับบริจากมาซื่งภายในลังบรรจุเป็นสินค้าประเภทขนมคุกกี้เดลิโล ไปยังเครือค่ายภายใต้การปกครองของมูลนิธิ ฯ ดังนี้ โรงเรียนสอนคนตาบอดฯ จำนวนเด็ก 150  คน บ้านเด็กพระมหาไถ่ จำนวนเด็ก   80   คน หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ จำนวนเ...

อ่านต่อ......

สถาปฏิรูปแห่งชาติ ( สปส ) ไฟเขียวผู้พิการสามารถใช้สิทธิโรงพยาบาลเดิมได้

พฤษภาคม 4th, 2017

  สถาปฏิรูปแห่งชาติ ( สปส ) ไฟเขียวผู้พิการสามารถใช้สิทธิโรงพยาบาลเดิมได้ โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ตามคำเรียกร้องของคนพิการ ตลอดสองเดือนเต็ม ที่ผ่านมา โดยส่งรายชื่อ มายังสายด่วนคนพิการ 1479 คนพิการสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเดิมตามสิทธิประกันสังคมได้ โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ตามที่เครือข่ายแรงงานคนพิการไทย และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และสายด่วนคนพิการ ๑๔๗๙ ได้ รวบรวมรายชื่อคนพิการจากทั่วประเทศ แล้วนำเสนอ กับท่านเลขาธิการประกันสังคม นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล ตลอดระยะเวลาสองเดือนเต็มที่ผ่าน...

อ่านต่อ......