ข่าวสาร

ผู้บริหารศูนย์ฝึกพัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เยี่ยมชมมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

พฤศจิกายน 14th, 2017

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก(The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability : APCD) นำโดยคุณพิรุณ  ลายสมิต ผู้อำนวยศูนย์ฝึกพัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก พร้อมด้วย Mr. Akiie Ninomiya อดีต Executive Director และคณะ ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมให้กำลังใจบุคลากรหน่วยงานในสังกัดมูลนิธิฯ ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการทำงานของศูนย์จัดหางาน  นักเรียนศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่  โรง...

อ่านต่อ......

Mr. Gerald L Davis President, Workability International ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พฤศจิกายน 14th, 2017

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น. บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมด้วย อ.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ และคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Gerald L Davis Chairperson Workability International มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ฯ  เรย์เบเกอรี่   ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ  Call Center  ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ และ 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้การพัฒนาคนพิการระหว่างกัน  Mr. Gerald L Davis มีความประทับใจและชื่นชมการ...

อ่านต่อ......

เรียกร้องสิทธิป้องกันการพิการแต่กำเนิด

พฤศจิกายน 6th, 2017

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 903 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวสุจิตรา หมวดพล นายกสโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ 1 และนางสาวมาลี แซ่หว้า หัวหน้างานศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมคณะผู้พิการแต่กำเนิดกว่า 10 คน ที่เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทำการผลิตวิตามินโฟลิกแอซิด (หรือวิตามินบี 9) ขนาด 400 ไมโครกรัม ตามท...

อ่านต่อ......