มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ ร่วมกับโรงงานยาสูบ

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ ร่วมกับโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าไปทำงานในโรงงานยาสูบ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน ๙ อัตรา กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคนพิการ ๑๔๗๙

No Comments Yet.