วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร พนักงานบริษัท โซนี่ ประเทศไทย จำกัด โดยคุณสาลินี่ จารุปรัชญ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะมามอบห้องปฏิบัติโซนี่ และนำของขวัญมามอบให้กับน้องๆผู้พิการอีกด้วย

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สร้างห้องประชุมปฏิบัติการโซนี่ให้กับทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมา น้ำใจจากท่านและกำลังใจที่มอบให้กับเรา ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนางานด้านคนพิการเป็นอย่างยิ่ง เราหวังว่าจะได้ให้การต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไป