มูลนิธิพระมหาไถ่ พัทยา จัดโครงการรณรงค์รับบริจาคข้าวสมทบกองทุนข้าว SOS RICE ปีที่ 15 โดยจัดตั้งศูนย์รับบริจาคตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำในพื้นที่เมืองพัทยา

พัทยา – วานนี้ (19 พ.ย. 56) เมื่อเวลา 14.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี อธิการศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา ร่วมแถลงข่าวโครงการรณรงค์รับบริจาคข้าวสมทบกองทุนข้าว SOS RICE 2013 เพื่อเลี้ยงดูผู้ถูกทอดทิ้งปีที่ 15 ท่ามกลางหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

สำหรับโครงการกองทุนข้าว SOS RICE จัดทำมาปีนี้เป็นปีที่ 15 ปี ด้วยมูลนิธิคุณพ่อเรย์ให้การดูแลเด็กด้อยโอกาสและนักเรียนพิการ 850 คน ในแต่ละปีมูลนิธิต้องใช้ข้าวสาร 75,000 กิโลกรัม โดยที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่

กองทุนข้าว SOS RICE 2013 จะได้จัดขึ้นวันที่ 4-10 ธันวาคม 2556 นี้ โดยจะมีการตั้งจุดรับบริจาคตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำในพื้นที่และตลาดนัดต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์รับบริจาคข้าวเพื่อเลี้ยงดูผู้ถูกทอดทิ้งในการดูแลของโรงเรียนในสังกัดอาชีวะพระมหาไถ่ทั้ง 5 โรงเรียน