ข่าวประจำวันทันเหตุการณ์
          Date : 2016-09-17
  เปิดโครงการ ฝึกอบรมการสื่อสารและนวัตกรรมเพื่อทำให้สิทธิคนพิการเป็นจริง  
            เปิดโครงการ ฝึกอบรมการสื่อสารและนวัตกรรมเพื่อทำให้สิทธิคนการเป็นจริงโดยมีคนพิกการทั่วประเทศไทยเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึก F มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
          
 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อข่าวนนี้ได้เฉพาะสมัครสมาชิกเท่านั้น