ข่าวประจำวันทันเหตุการณ์
          Date : 2016-09-26
  โครงการฝึกอบรม แนะแนวอาชีพคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ 2  
            โครงการฝึกอบรม แนะแนวอาชีพคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2559 ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา
ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่
สายด่วนคนพิการ1479
          
 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อข่าวนนี้ได้เฉพาะสมัครสมาชิกเท่านั้น