ข่าวประจำวันทันเหตุการณ์
          Date : 2017-01-19
  บริษัท TS Tech Rental ( ที เอส เทค เร้นท์ทัล ) บริจาคคอมพิวเตอร์ 1 ชุด  
            บริษัท TS Tech Rental ( ที เอส เทค เร้นท์ทัล ) บริจาคคอมพิวเตอร์ 1 ชุด และเสื้อผ้า เพื่อนำไปส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตผู้พิการ ทางมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้
          
 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อข่าวนนี้ได้เฉพาะสมัครสมาชิกเท่านั้น