ข่าวประจำวันทันเหตุการณ์
          Date : 2017-01-25
  สัมนาการสนับสนุนอาชีพคนพิการตามมาตรา ๓๕  
            เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.มูลนิธินวัตกรรมทางสัมคมได้จัดการสัมนาขึ้นที่ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักกองทุนสันบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) กทม. โดยมีนายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เป็นประธานภายในงาน การสัมนาการสนับสนุนอาชีพคนพิการตามมาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในวันนี้มีผู้ให้ความสนใจจากบริษัท,ห้างร้านและสถานประกอบการต่าง ๆ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกันและมีองค์กรต่าง ๆ จากทั่วประเทศกว่า ๒๐ องค์กรเข้าร่วมโครงการโดยบรรากาศภายในงานได้จัดให้ทุกองค์กรมีการพรีเซ้นถึงบุคลากรในความดูแลของแต่ละองค์กรมีความสามารถในด้านใดบ้างและจะกำหนดให้องค์กรละ ๗ นาที ซึ่งการพรีเซ้นในครั้งนี้ของแต่ละองค์กรได้ความความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้เป็นอย่างมากพร้อมเปิดให้ซักถามกรณีมีข้อสงสัยต่าง ๆ พร้อมร่วมกันถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติในการสัมนาครั้งนี้
          
 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อข่าวนนี้ได้เฉพาะสมัครสมาชิกเท่านั้น