ข่าวประจำวันทันเหตุการณ์
          Date : 2017-01-30
  เข้าพบรองผู้ว่า ฯ ชลบุรีเพื่อปรึกษาและขับเคลื่อนงานประชารัฐเพื่อสังคม  
            เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีและหัวหน้าส่วนราชการสำนักการช่าง ( ออกแบบและผังเมือง ) เข้าพบนายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับงานประชารัฐเพื่อสังคมพร้อมขับเคลื่อนเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุด
          
 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อข่าวนนี้ได้เฉพาะสมัครสมาชิกเท่านั้น