รายชื่อผู้ที่ติดคัดเลือกได้รับรางวัล  
          ในงานประกวดบทเพลงคุณพ่อเรย์ในดวงใจ
โดยจะมีการประกาศและมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556
ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา หรือมูลนิธิคุณพ่อเรย์

1.คุณนพวรรดิ์ สมานรักษ์
2.คุณวัชรา อานประโคน
3.คุณณฐกร จันทรวิสูตร์
4.คุณพิชญา ยอดแสง
5.คุณต้นกล้า ผาลี
6.คุณวัชราภรณ์ ญาติจันทึก
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อข่าวนี้ได้เฉพาะสมัครสมาชิกเท่านั้น