ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญใหญ่  
          ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญใหญ่ที่จะได้ช่วยเหลือคนพิการที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยสำหรับเข้ารับการฝึกอาชีพที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย เพื่อที่จะนำอาชีพที่ได้รับการฝึกทักษะ นำไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้ในอนาคต ซึ่งเป็นการช่วยเหลือคนพิการได้อย่างยั่งยืน โดยขอเรียนเชิญผู้ที่จิตที่เป็นกุศลที่ต้องการช่วยเพื่อนมนุษย์ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อก่อสร้างอาคารหอพักชาย การที่เราได้ช่วยเหลือคนที่อ่อนด้อยกว่าเรานับว่าเป็นบุญมหาศาลครับ พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารรายละเอียดในการบริจาคในไฟล์ด้านล่างครับ
Warning: getimagesize(pictures/tnewsboard/150234pic2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/mahataio/domains/mahatai.org/public_html/news_detail.php on line 159 Warning: getimagesize(pictures/tnewsboard/150234pic3.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/mahataio/domains/mahatai.org/public_html/news_detail.php on line 179 Warning: getimagesize(pictures/tnewsboard/): failed to open stream: No such file or directory in /home/mahataio/domains/mahatai.org/public_html/news_detail.php on line 195
                   กำหนดการ
         
         
           
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อข่าวนี้ได้เฉพาะสมัครสมาชิกเท่านั้น