ข่าวทั่วไปเกี่ยวกับคนพิการ
เข้าพบรองผู้ว่า ฯ ชลบุรีเพื่อปรึกษาและขั...
ม.รังสิตดูงาน
สัมนาการสนับสนุนอาชีพคนพิการตามมาตรา ๓๕
คนพิการฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กทม กรณีไม...
บริษัท TS Tech Rental ( ที เอส เทค เร้นท...
นายภูยิน คำนวน เดินทางถึงมูลนิธิพระมหาไถ...
การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 8
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัด...
โครงการฝึกอบรม แนะแนวอาชีพคนพิการสู่การจ...
เปิดโครงการ ฝึกอบรมการสื่อสารและนวัตกรรม...
ดูทั้งหมด