ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ
  ลูกแก้ว
 
            ก่อนมาฝึกที่ห้องกระตุ้นพัฒนาการ -พูดไม่รู้เรื่อง -ไม่นิ่ง -เอาแต่ใจตัวเอง -เล่นกับเพื่อนไม่เป็น
คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย
            หลังจากฝึก -พูดรู้เรื่องขึ้น -ซื้อของที่ต้องการได้ -เริ่มเขียนหนังสือได้ดีขึ้น
            ความสามารถ -ชอบร้องเพลง -เอาเท้ามาไขว้ไว้ที่คอได้ตัวอ่อน
            ความฝัน -อยากเป็นหมอ -อยากเรียนคอมพิวเตอร์
            
  เจ้าหน้าที่ประจำห้องกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ

Untitled Document

อ.เป้

อาจารย์เป้

ครูลักษณ์

ครูลักษณ์

ครูด้วง..จ้า

ครูด้วง

  วันที่  

Untitled Document
  เด็กออทิสติก คืออะไร?
  เด็กสมาธิสั้นและซนผิดปกติ คืออะไร?
  เด็กด้อยความสามารถในการเรียนคือใคร?
  กลุ่มอาการดาวน์ คืออะไร?
ดูทั้งหมด