ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ