การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

By:
Posted: 13 พฤศจิกายน, 2023
Category: ข่าวสาร
Comments: 0


วันที่ 5 พ.ย.66 ที่ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เปิดการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมละโครงการของหน่วยงาน พร้อมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สู่การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิด้านกฎหมายแก่คนพิการ
ซึ่งบรรยากาศภายในงานผู้เข้าร่วมแข่งขันได้โยนโบว์ลิ่งเก็บแต้มชิงชัยเพื่อที่จะเข้ารอบสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างสนุกสนาน อีกทั้งยังมีการแสดงความสามารถแดนซ์โชว์ของเด็กพิเศษและคนพิการเข้าร่วมรายการแข่งขันสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง เปี่ยมไปด้วยความทุกของทุกคนที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้
ผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทรางวัลได้แก่
ประเภททีม: บจก.เวสเทริน อินเตอร (ชนะเลิศ)
ประเภททีม: ทนายซาซ่า (รองชนะเลิศ)
ประเภทบุคคล เกมส์เดี่ยวสูงสุด : ทีม Luck Roll (ชนะเลิศ)
ประเภทบุคคล เกมส์เดี่ยวสูงสุด : ทีม พิไลวรรณ อ่อนละออ (รองชนะเลิศ)
ประเภทบุคคล 3 เกมส์รวมชาย : ทีม ดร.ธนพล ทีม 2 (ชนะเลิศ)
ประเภทบุคคล 3 เกมส์รวมชาย : ทีม ทนายปริญา A (รองชนะเลิศ)
ประเภทบุคคล 3 เกมส์รวมหญิง : ทีม อนุชา 2 (ชนะเลิศ)
ประเภทบุคคล 3 เกมส์รวมหญิง : ทีม คุณเทวัญ (รองชนะเลิศ)
รางวัลบู้บี้ : ทีม ดาวลูกเจี้ยบ (ชนะเลิศ)
ทางมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการขอขอบพระคุณทุกๆท่านและผู้สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพของตนเอง ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการ รายได้จากการจัดงานจะนำไปช่วยเหลือคนพิการในด้านต่างๆ เช่น การจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น การพัฒนาทักษะอาชีพ รวมไปถึงการส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและอาชีพ รวมไปถึงการส่งเสริมให้สังคมเกิดการยอมรับและเข้าใจคนพิการมากขึ้นเพื่อสร้างเจนคติที่ดีต่อสังคม

#มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

#สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

#ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

#บริจาค

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment