มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับอบต.ในคลองบางปลากด

By:
Posted: 30 พฤศจิกายน, 2023
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันนี้มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับอบต.ในคลองบางปลากด จ.สมุทรปราการ โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิทธิสวัสดิการของคนพิการ และได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ทั้งในเรื่องของการศึกษาและการจ้างงานคนพิการ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment