มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าอบรม โครงการหลักสูตร “นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)

By:
Posted: 10 กุมภาพันธ์, 2023
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าอบรม โครงการหลักสูตร “นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) คณะสังคมสงคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 74 ท่าน ได้รับการบรรยายให้ความรู้เรื่องคนพิการ โดยนายสุเมธ พลคะชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ให้การต้อนรับและให้ความรู้ พร้อมทั้งมีการแสดงจากน้องเด็กพิเศษ และช่วงบ่ายมีการเดินเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment