เปิดศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ "MTL Smile Contact Center"

By:
Posted: 10 พฤษภาคม, 2024
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ “MTL Smile Contact Center” ที่ได้ร่วมกับ บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หน่วยงานภายใต้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมี บาทหลวง สุขุม ธนะสิงห์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และบาทหลวง ก่อเกียรติ ดีศรี ประธานบริหาร บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดและคณะผู้บริหารได้ร่วมทำพิธีเปิด

ทั้งนี้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมสร้างอาชีพของคนพิการ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ทักษะวิชาชีพให้คนพิการ เพื่อให้คนพิการมีศักยภาพที่ตนมีอยู่ในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม สามารถเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว และมีชีวิตอยู่ในสังได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และได้รับความสำเร็จที่ดีขึ้นไปในทุก ๆ ด้าน

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment