ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่าน (ไม่ประสงค์ออกนาม)

By:
Posted: 25 เมษายน, 2022
Category: ผู้ให้การสนับสนุน
Comments: 0

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่าน (ไม่ประสงค์ออกนาม) ที่ท่านได้มาบริจาค ปลากระป๋อง จำนวน ๗๐๐ กระป๋อง พร้อมเสื้อผ้า ให้กับทางศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ ได้นำไปมอบให้กับเด็ก ๆ ในศูนย์ฯและโรงเรียนเด็กพิเศษต่อไป ขอบุญกุศลที่ท่านได้ทำจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป ขอบพระคุณมากนะคะ / นะครับ

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 18 คน และ ผู้คนกำลังยืน

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment