ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจังหวัดชลบุรี

By:
Posted: 27 มีนาคม, 2017
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพได้ทำการเปิดประชุมเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆในจังหวัดชลบุรีและหาข้อสรุปร่วมกัน โดยมีนายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการและสมาชิกคณะทำงานเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกัน ที่ประชุมได้หยิบยกการขับเคลื่อนในเรื่องปัญหาของขยะมูลฝอยซึ่งนับวันยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นและวิธีแก้ไขในการลดปัญหาดังกล่าวและเป็นการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมนำไปสู่อนาคตอีกด้วย 

 

 

 

 

 

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment