คณะข้าราชการบรรจุใหม่ กรมวิชาการเกษตราเยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนสอนคนตาบอด

By:
Posted: 29 มกราคม, 2020
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 คณะข้าราชการบรรจุใหม่ กรมวิชาการเกษตร นำโดย ผอ.เบญจพร ลัทธิเดช ได้เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนสอนตาบอด พร้อมทั้งนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินบริจาค สมทบทุนบรมราชกุมารีเพื่อคนตาบอด (2536) ให้การต้อนรับโดย ผอ.ชิด สุขหนู

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment