คณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

By:
Posted: 27 เมษายน, 2022
Category: ข่าวสาร , ผู้ให้การสนับสนุน
Comments: 0

วันที่ 26 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยมี บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิฯ และ นายเอกนรินทร์ สวัสดิ์แวงควง ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายและกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับนายนุภาพ ฉันทธนไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ พร้อมคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 75 ท่าน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านคนพิการ และเยี่ยมชม/ให้กำลังใจในการดำเนินงานเพื่อสังคม อีกทั้งยังร่วมบริจาคเงินสด จำนวน 7,000 บาท ให้กับมูลนิธิฯ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment