คืบหน้าคดีผู้พิการเรียกค่าเสียหายจาก กทม.

By:
Posted: 22 มีนาคม, 2017
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

คืบหน้าคดีผู้พิการเรียกค่าเสียหายจาก กทม.
เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.วันที่ ๒๑ มีนาคม ที่ศาลแพ่งรัชดาฯ กลุ่มภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ได้ ได้เดินทางไปยังศาลแพ่งฯ เพื่อรับฟังการพิจารณาและคำไต่สวนในคดีผู้พิการเรียกร้องค่าเสียหายจาก กทม.เนื่องจากการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการบนรถไฟฟ้าบี ที เอส ล่าช้า ซึ่งตามระยะเวลที่ศาลปกครองสูงสุดได้กำหนดไว้คือ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่าน พร้อมทั้งสั่งให้ กทม. จ่ายค่าชดเชยเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นรายละ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท หลังไม่ทำการดำเนินการสร้างลิฟต์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการให้ครบทั้ง ๒๓ สถานี ส่งผลให้ผู้พิการทุกประเภทต้องเสี่ยงกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อพร้อมทั้งยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำรงณ์ชีพในแต่ละวันอีกด้วย และในวันนี้ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลและคัดค้านการไต่สวนการรับดำเนินคดีแบบกลุ่มของเครือข่ายฯ แต่ศาลได้ไต่สวนพยานฝ่ายโจทก์ ๕ ปากเสร็จเรียบร้อย และจะนัดฟังคำวินิจฉัยเรื่องการรับดำเนินคดีแบบกลุ่มอีกครั้งในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พร้อมกับนัดอ่านความเห็นชี้ขาดกรณีเรื่องเขตอำนาจศาลในวันเดียวกันด้วย

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment