“ชาดา” เปิดตลาด 20 ไร่ ตลาดชุมชนและคนพิการ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

By:
Posted: 19 มีนาคม, 2024
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดตลาด 20 ไร่ ตลาดชุมชน และคนพิการ ที่ สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรคนพิการนานาชาติขึ้นในปี 2565 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ จนจัดตั้งสถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติ ขึ้น ในปี 2566 เพื่อดำเนินการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น และต่อยอดไปสู่การมีงานทำ

ตนอยากฝากผู้คนในชุมชน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ตลาดแห่งนี้ เพื่อพี่น้องคนพิการ จะได้ใช้เป็นแหล่งส่งเสริมอาชีพ แสดงความสามารถ ได้ระบายความคิด ความสร้างสรรค์ เพราะถ้าเราไม่มีช่องทางพวกนี้ คนพิการก็ไม่มีโอกาส ได้แสดงออกถึงศักยภาพ ที่จะเป็นประโยชน์ให้กับตัวเขา และสังคม ประเทศชาติ

ตนต้องขอขอบคุณ บริษัทห้างร้าน ที่ช่วยกัน ทำให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืน ต่อคนพิการ เราสามารถเปลี่ยนค่าค่านิยมในอดีต ที่คนมีลูกพิการไม่อยากนำออกมาสู่สังคม พร้อมย้ำว่า เราต้องนำเด็กเหล่านี้ ออกมาแสดงศักยภาพ ดังนั้นจึงขอขอบคุณผู้ปกครอง ที่ให้การสนับสนุน น้องๆ ให้เกิดศักยภาพที่ดี รวมถึงผู้นำคนพิการ มูลนิธิ ที่ได้ร่วมกันทำงานเหล่านี้ ด้วยความเสียสละแรงกายแรงใจ อย่างมุ่งมั่น ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย

สำหรับการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มดำเนินการไปแล้ว 2 รุ่น และรุ่นที่ 3 นี้ จะเริ่มฝึกในเดือน เมษายน 2567 นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต้นไปแล้ว 1 รุ่น และ รุ่นที่ 2 จะเริ่มฝึกในเดือนเมษายน 2567 นี้ ด้วยเช่นกัน

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้เราเล็งเห็นว่าหากเราสามารถจัดทำพื้นที่เป็นตลาด เพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และ ชุมชนในบริเวณใกล้เคียง มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า แสดงผลงาน หรือทำกิจกรรมต่างๆ จะสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนพิการ หรือชุมชนได้อีกช่องทางหนึ่ง จึงได้จัดตั้ง ตลาด 20 ไร่ ตลาดชุมชน และคนพิการ ขึ้น ภายใต้สโลแกน “ตลาดร่วมใจ สุขใจถ้วนหน้า” และได้รับการสนับสนุนจากตลาดหัวปลี อำเภอพุแค จังหวัดสระบุรี เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำตลาด รวมถึงการแลกเปลี่ยนสินค้าข้ามจังหวัด เพื่อให้เกิดความหลากหลายของสินค้าทั้ง 2 ตลาด

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment