มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ พร้อมผู้บริหาร เข้าพบ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา

By:
Posted: 18 กรกฎาคม, 2022
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

เวลา 09.30 น. วันที่ 18 ก.ค. 65 ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยาดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมคณะบริหารมูลนิธฯ เข้าพบ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เรื่องขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อเท่าทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง” โดยมี นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ ที่้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

มูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อเท่าทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง” โดยจะจัดในระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่พัทยา จังหวัดชลบุรีและโดยการสัมมนาในครั้งนี้นั้นเป็นแบบ Onsite และ Online ซึ่งมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การสัมมนาระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องอาชีพและการจ้างงานคนพิการในโลกที่ ปั่นป่วน (Jobs and Employment of People  with Disabilities in a Disruptive World) การแสดงนิทรรศการด้านอาชีพคนพิการ และกิจกรรมตลาดนัดของดีเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงศักยภาพด้านอาชีพและการจ้างงานคนพิการทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย

ในการนี้มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อเท่าทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง” ทั้งได้เรียนเชิญเมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพร่วมและให้เกียรติร่วมกล่าวต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดการสัมมนา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา

ขอบคุณรูปภาพ และเนื้อหาข่าวจาก https://www.kaodedonline.com/archives/62672

แชร์ข้อมูลข่าวสาร