ต้อนรับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

By:
Posted: 17 มิถุนายน, 2024
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยมีนายสุเมธ พลคะชา ผู้บริหารอาวุโสของมูลนิธิฯ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายการทำงานด้านคนพิการกับท้องถิ่น การจ้างงาน ผู้ช่วยเหลือคนพิการ ” และนายทรงศักดิ์ รีฮุง ผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิฯ บรรยายการดำเนินงานภาพรวมของมูลนิธิฯ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment