มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ต้อนรับเทศบาลเมืองบางกรวย

By:
Posted: 3 พฤษภาคม, 2024
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับนางสาวสายฝน ถนอมรอด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบางกรวย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และคนพิการ เข้ารับฟังบรรยายเรื่องการศักยภาพคนพิการด้านการส่งเสริมอาชีพ โดยนายทรงศักดิ์ รีฮุง ผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิฯ เป็นผู้บรรยาย

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment