ต้อนรับ หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม รุ่นที่ 28 จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

By:
Posted: 29 พฤษภาคม, 2023
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ต้อนรับ นายณัฐวุฒิ ตุงคนาคร ประธานกรรมการนักศึกษา หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม รุ่นที่ 28 จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายจาก ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ ในหัวข้อ “การพัฒนาเครือข่ายการทำงานด้านคนพิการกับท้องถิ่น/การจ้างงาน/ ผู้ช่วยคนพิการ” และรับชมการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีของน้องๆ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment