นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของมูลนิธิคุณพ่อเรย์อีกครั้ง

By:
Posted: 18 มิถุนายน, 2018
Category: ข่าวสาร , ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

ในวันนี้ (14 มิถุนายน 2561) เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จยังโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โอกาสเปิดป้ายอาคาร “โชติพิทยเมธา”

อาคารหลังนี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหอพักสำหรับนักเรียนตาบอดหญิง และเพื่อเป็นอาคารห้องสมุดเสียง รวมทั้งเป็นห้องสมุดอักษรเบรลล์แห่งแรกในภาคตะวันออก

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment