ผนึกกำลังกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี นำร่องอาชีพคนพิการสู้ภัยโควิด-19

By:
Posted: 19 เมษายน, 2021
Category: ข่าวสาร
Comments: 0

วันนี้ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๑๕ น. ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการและคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายจำเนียร ขาวจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี และคณะ ได้เข้าพบนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อหารือและรับข้อเสนอแนะ เรื่อง พัฒนาโครงการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การมีงานทำที่มีคุณค่า ของจังหวัดชลบุรี

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment