ผู้พิการจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าศึกษาดูงาน

By:
Posted: 28 สิงหาคม, 2017
Category: ไม่มีหมวดหมู่
Comments: 0

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา เวลา ประมาณ 09.00 – 12.00 น. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่  และอาสาสมัครคนพิการ จำนวน 100 คน  เข้าศึกษาดูงานที่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

แชร์ข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment